Atazor (Atazanavir 300мг)

Рейтинг: (5.0)
Atazor е антивирусно лекарство, което съдържа атазанавир като активна част, която е категоризирана като протеазен инхибитор. Атазанавир е химически класифициран като азапептид, който съдържа бис-арилов... Read more
 • В наличност:
  В наличност
 • Emcure Pharmaceuticals Ltd
 • Trade name Atazor
 • Manufacturer Emcure Pharmaceuticals Ltd.
 • Packaging 30 таблетки
+
Доставка

Български пощи

Видове плащания

Банков превод

Директен банков превод Western Union, Moneygram

ATAZOR

ТЪЛКУВАНЕ НА ATAZOR

Atazor е антивирусно лекарство, което съдържа атазанавир като активна част, която е категоризирана като протеазен инхибитор.
Атазанавир е химически класифициран като азапептид, който съдържа бис-арилов заместител на хидразиновата част, проявява антиретровирусна активност срещу диви типове и мутантни форми на HIV протеаза.

УКАЗАНИЕ НА ATAZOR

Капсулите Atazor се състоят от активна част, които се класифицират като протеазен инхибитор, който участва в комбинация с други антиретровирусни лекарства за лечение на HIV-1 инфекции за пациенти на възраст над 15 години.

МЕХАНИЗЪМ НА АТАЗОР

Атазанавир специално ограничава инфекцията, по-специално приготвянето на вирусни Gag и Gag-Pol полипротеини в HIV-1 заразени клетки от официално към динамичния сайт на HIV-1 протеаза, като по този начин запазва подреждането на вириони. Атазанавир не е динамичен срещу HIV-2.

Фармакокинетични

УСВОЯВАНЕ
Докато приложението на Atazanavir с храна ще повиши бионаличността и ще се намали фармакокинетичната вариабилност. Средната перорална бионаличност на атазанавир е 60 до 68%. Наблюдава се много бърза абсорбция на атазанавир; с Tmax стойност е 2,5 часа.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Атазанавир се свързва с плазмените протеини с 86%.

МЕТАБОЛИЗЪМ
В черния дроб, атазанавир се метаболизира силно. Биотрансформацията на атазанавир се проявява чрез подлагане на монооксигенация и диоксигениране.

отделяне
Периодът на полуживот на атазанавир е относително 7 часа. Елиминационният полуживот чрез увреждане на черния дроб е 12.1 часа.

РЕЖИМИ НА ДОЗИРОВКА НА ATAZOR

Атазанавир не трябва да се използва самостоятелно; трябва да се комбинира с ритонавир, който е основно предписан за лечение на възрастни пациенти с предшестваща вирусологична недостатъчност. По-високата доза ритонавир води до намаляване на профила на безопасност на атазанавир. Преди започване на лечението с атазанавир; Пациентите, които ще получат атазанавир, трябва да се извършват периодично с тест за бъбречна функция както преди, така и по време на лечението. Често се проверяват серумния креатинин, креатининовия клирънс, анализа на урината. Тестът за чернодробна функция се извършва и преди започване и по време на лечението. При възрастни: Предписаната доза Atazor е една таблетка, която трябва да се прилага като еднократна доза, като се комбинира с някое от следните лекарства като: Антагонист на тенофовир Н2 рецептор: Стомашният регулатор не трябва да надвишава доза, равна на фамотидин 40 мг два пъти на ден. Таблетките Atazor трябва да се прилагат едновременно с & или поне 10 часа след дозата на антагониста на Н2 рецептора. Инхибитори на протонната помпа: Приложението на инхибитор на протонната помпа не трябва да превъзхожда доза, равна на Омепразол 20 мг и трябва да се приема 12 часа преди дозата на Atazor таблетки.

В ТЕРАПИЯТА ОПИТЕНИ ПАЦИЕНТИ (ВЪЗРАСТНИ)
Препоръчваната доза е една таблетка Atazanavir 300 мг и Ritonavir 100 мг трябва да се прилага като еднократна доза. Комбинирана терапия: Препоръчваната доза в комбинация с H2RA и Tenofovir DF е 400 мг атазанавир и 100 мг ритонавир, приложени веднъж дневно. Антагонист на Н2 рецептор: Лекарството на стомашния регулатор не трябва да надвишава доза, равна на фамотидин 20 мг два пъти на ден. Таблетките Atazor трябва да се прилагат едновременно с & или поне 10 часа след дозата на антагониста на Н2 рецептора. Ако пациентът приема антагонист на Н2 рецептори, таблетките Atazor трябва да се приемат с храна. Ако пациентите приемат едновременно антагонисти на тенофовир и Н2 рецептор, тогава таблетките Atazor не трябва да се препоръчват. При пациенти с опит в лечението, които получават таблетки Atazor, не трябва да се препоръчва инхибитор на протонната помпа.

ПАЦИЕНТИ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА ЛЕЧЕНИЕТО
Обичайната доза е Atazanavir 300 мг и Ritonavir 100 мг веднъж дневно. Ако пациентите не могат да понасят ритонавир, прилагайте еднократна доза Atazanavir 400 мг. Когато е в комбинация с Efavirenz, след това прилагайте Atazanavir 400мг и Ritonavir 100мг

В БРЕМЕННИ ЖЕНИ
Препоръчителната доза Atazor е; Както при нови, така и при вече лекувани пациенти: Предписаната доза е една таблетка Atazor трябва да се прилага като еднократна доза. В случай на комбинация от H2RA или tenofovir DF, препоръчваната доза е 400 мг атазанавир и 100 мг ритонавир трябва да се препоръчва като еднократна доза. При бременни пациенти с терапия, наблюдавани по време на 2-ри или 3-ти триместър, не трябва да се препоръчва атазанавир.

ВЪРХУ РЕНАЛНОТО УВРЕЖДАНЕ
При пациенти с тежко бъбречно увреждане, които не са поносими до хемодиализа, не трябва да се препоръчва коригиране на дозата. При нелекувани с терапия пациенти с краен стадий на бъбречно заболяване, дозата на таблетките Atazor трябва да бъде намалена. При пациенти, лекувани с HIV с краен стадий на бъбречно заболяване, таблетките Atazor не трябва да се препоръчват.

В ХЕПАТНОТО УВРЕЖДАНЕ
При леки до умерени чернодробно увредени пациенти, Atazor таблетки трябва да се препоръчват Atazor 400 мг и Atazor 300 мг за приложение. В тежко състояние, таблетките Atazor не трябва да се използват.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Таблетките Atazor трябва да се прилагат с храна. Atazor таблетки са комбинация от фиксирани дози; не трябва да се счупи, да се дъвче или смачка.

ПРЕЗ ДОЗИРАНЕ
При Atazor трябва да се постави над дозировката; Осигуряване на поддържащи мерки Трябва да се осигури стомашна промивка или повръщане. Активният въглен се използва за отстраняване на неабсорбираната доза на Atazor.

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

ATAZOR ПРИЧИНЯВА СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ
Основните нежелани ефекти на таблетките Atazor са: \ t Аномалии на проводимостта на сърцето Обрив Повишени нива на билирубин Хронично бъбречно заболяване Нефролитиаза Холелитиаза

ОБЩИТЕ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ
Жълтеница Склерова иктерия Диария Обриви Депресия Миалгия Повишена AST, ALT Повишена липаза Повишена неутропения на креатин киназа Повишени триглицериди Понижени тромбоцити

ДОКЛАДИ ЗА МАРКЕТИНГА
Едем Панкреатит Аномалии в чернодробната функция Захарен диабет Артралгия Алопеция Макулопапулозен обрив Angioedema Pruritus

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

АНДОРМАЛНОСТ НА КАРДИЧНИТЕ ПРОВЕЖДАНИЯ
Това се дължи на удължаване на интервалите на PR от атазанавир. Често наблюдавайте с ЕКГ за намаляване на нежеланите ефекти.

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
Проверявайте периодично нивото на кръвната захар Пациентът трябва да бъде предписан с адаптиране на дозата инсулин или перорални хипогликемични средства. След прекратяване на лечението трябва да се появи кетоацидоза при диабет. Синдром на имунна реконституция: Спрете терапията с Atazor. Преразпределението на мазнините в организма води до причиняване на затлъстяване. За преодоляване на проблема в тежко състояние, прекратете лечението.

УВЕЛИЧЕН БИЛИРУБИН
Симптоматично повишаване на билирубина се осъществява чрез забрана на UDP глюкуронозил трансфераза. Намаляването на дозата не е възможно, след като нивото на билирубина се повиши, спиране на лечението.

РЕАКЦИИ НА КОЖАТА
Обривът е един от най-важните ефекти на кожата. Атазанавир трябва да се спре по време на появата на обриви.

ЗАБОЛЯВАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ
По време на лечението с Atazor пациентът трябва да се проследява с тест за бъбречна функция. Нефролитиаза и холелитиаза: За да се преодолее този проблем, пациентът трябва да получи допълнително управление. Наблюдава се временно отлагане или прекратяване на терапията. Възможни са неблагоприятни ефекти, дължащи се на лекарствени взаимодействия; Atazor с лекарства се метаболизира от CYP3A или CYP3A причинява повишена концентрация на тези лекарства.

ХЕМОФИЛИЯ
Настъпва тежко кървене, преустановете терапията с протеазни инхибитори.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЛЕКАРСТВОТО

Atazor с индуктори на CYP3A4 причинява намаляване на плазмената концентрация на атазанавир и води до намаляване на терапевтичния ефект на атазанавир. Разтворимостта на Atazor зависи от стойностите на рН, съвместното приложение на Atazor със стомашните регулатори води до намаляване на плазмената концентрация на атазанавир.

Таблетката Atazor, комбинирана с лекарства, основно метаболизирани от CYP3A или UGT1A1, води до повишаване на плазмената концентрация на тези лекарства, тъй като атазанавир е забранител на CYP3A или UGT1A1Atazor в комбинация с буферирани с диданозин таблетки, причинява намаляване на ефекта на концентрацията на атазанавир.

Прилагането на диданозин ЕК с Atazor води до намаляване на ефекта на концентрацията на диданозин. Atazor, комбиниран с антикоагуланти или антидепресанти, може да доведе до увеличаване на ефекта от концентрацията на следните лекарства. Atazor, комбиниран с антиконвулсанти, с изключение на карбамазепин, причинява намаляване на ефекта на концентрация на антиконвулсанти с изключение на карбамазепин. Прилагането на Atazor с тенофовир DF води до увеличаване на ефекта на концентрацията на тенофовир.

Ефавиренц изчерпва експозицията на атазанавир по време на комбинацията. Атазор капсули, комбинирани с друг протеазен инхибитор като саквинавир и други води до увеличаване на ефекта от концентрацията на тези лекарства. Atazor с стомашни регулатори причинява намаляване на ефекта на концентрацията на атазанавир. Избягвайте едновременната употреба.

БРЕМЕННОСТ & ЛАКТАЦИЯ

Бременност категория: B Атазанавир трябва да се използва при ограничен брой бременни жени. Таблетките Atazor трябва да се използват с повишено внимание само след като се знае рисковият фактор, свързан с лечението. Кърмене: Кърменето не трябва да се разрешава, докато пациентът се подлага на лечение с HIV-1 инфекция.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Atazor трябва да бъде противопоказан; Пациентите страдат от реакция на свръхчувствителност, тъй като пациентите са противопоказани за компонента, наличен в Atazor. Atazor е противопоказан за силни индуктори на CYP3A; това може да причини загуба на ефективност на атазанавир. Някои лекарства са противопоказани като Atazor; Rifampin: намалява концентрацията на атазанавир Иринотекан: Атазанавир инхибира UGT1A1, който е отговорен за метаболизма на иринотекан и повишаването на иринотекан Луразидон: може да настъпи животозастрашаващо състояние Alfuzosin: хипотония

СЪХРАНЕНИЕ

Контейнерът за таблетки Atazor трябва да се съхранява на хладно и сухо място.

Пропусната доза

В случай на пропусната доза, пациентът трябва да се консултира с лекар и да следва инструкциите. Поддържайте редовната схема на дозиране. Пропуснатата доза на Atazor трябва да се избягва.

 • Trade name Atazor
 • Manufacturer Emcure Pharmaceuticals Ltd.
 • Packaging 30 таблетки
 • Country of origin India
 • Substance Atazanavir 300мг
Няма коментари
Добави отзив
*
Email
Введете коментар*
49 + ? = 50
*
Препоръчани продукти
наш отстъпки испециални цени

Вижте офертите за акции. Хубаво е да се спаси!

Покажи всички

+91(994)047-29-02 +359(87)885-64-35