Capegard 500mg (Capecitabine)

Рейтинг: (5.0)
Таблетките Capegard 500 мг съдържат активна съставка капецитабин, който е под производно на деоксицитидин и флуороурацилово пролекарство, което се състои от анти-неопластична активност на... Read more
 • В наличност:
  В наличност
 • Cipla Ltd.
 • Trade name Capegard 500мг
 • Substance Capecitabine
 • Manufacturer Cipla Limited
+
Доставка

Български пощи

Видове плащания

Банков превод

Директен банков превод Western Union, Moneygram

CAPEGARD 500мг

ОПИСАНИЕ

Таблетките Capegard 500 мг съдържат активна съставка капецитабин, който е под производно на деоксицитидин и флуороурацилово пролекарство, което се състои от анти-неопластична активност на антиметаболитната активност, включена в терапията на рак на дебелото черво; рак на гърдата и рак на стомаха.
Капецитабин е класифициран като инхибитор на нуклеозидния метаболит, в който механизмът, включен в това лекарство, инхибира синтеза на нуклеинова киселина.
Капецитабин е класифициран химически като флуоропиримидин карбамат, свързан с клас антинеопластични средства, известни като антиметаболит.
За рак на гърдата Capecitabine се използва в комбинация с доцетаксел.

ПОКАЗАНИЯ

Основната индикация на Capegard 500 мг:
Рак на дебелото черво
Рак на гърдата
Рак на стомаха
В ректално двоеточие:
Capegard 500 мг е показан също за лечение на рак на дебелото черво или ректален рак, който се е влошил или е разпространен в други части на тялото. Лекарството ще попречи на разпространението на рак на дебелото черво при хора след операцията за отстраняване на тумора.
За терапии за рак на гърдата, Capegard 500 мг трябва да се използва в комбинация с доцетаксел с напреднал стадий, който е резистентен към антрациклин, съдържащ химиотерапия.
Capegard 500 мг се предписва на пациенти, които произвеждат резистентност към паклитаксел и за химиотерапия с антрациклин.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Ензимите участват в механизма на пролекарството на Капецитабин, превръщат се в 5-флуороурацил in vivo.
След превръщането, 5-FU се превръща в 5-флуоро-2'-деоксиуридин монофосфат & 5 флуороуридин трифосфат в двете нормални и ракови клетки.
Това превръщане на метаболитите причинява увреждания на ракови клетки по два различни начина:
Първоначално, FdUMP & фолатен ко-фактор, N5-10 метилентетрахидрофолат, се свързват към ензим тимидилат синтаза, което води до получаване на ковалентно свързан трикомпонентен комплекс.
Това свързване завършва като инхибиране на производството на тимидилат от 2'-деоксиуридилат.
Този тимидилат е съществен вестник за тимидин трифосфат, необходим за синтеза на ДНК.
Накрая, недостатъчността на тимидин трифосфата води до запушване на клетъчното делене.
На второ място, ядрените транскрипционни ензими са фалшиво вмъкнати FUTP вместо уридин трифосфат, което се случва по време на синтеза на РНК, което завършва като метаболитна грешка и води до посредничество при обработката на РНК и синтеза на протеини.

ADME

Абсорбция:

Лесно се абсорбира. Степента и степента на абсорбция на храните. пиковата плазмена концентрация е 1.5 часа.

Разпределение:

Свързване с плазмените протеини: <60%, главно към албумин.

Метаболизъм:

капецитабин, хидролизиран в черния дроб в 5'-деокси-5-флуороцитидин (5'-DFCR), след това до 5'-деокси-5-флуороуридин
(5'-DFUR), и впоследствие в телесните тъкани в 5-флуороурацил чрез ензим на тимидин фосфорилаза.

Екскреция:

Чрез урина (96%, (<3% като непроменено лекарство) и лица (<3%). Елиминационният полуживот е 0,75 часа.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОЗИРОВКАТА

Таблетките Capegard трябва да се прилагат на празен стомах, приет в рамките на 30 минути след хранене.
Режими на дозиране на Capegard:
Предписаната доза таблетки Capegard е 1250мг / m2, трябва да се прилага перорално два пъти дневно за период от 2 седмици, преследван от едноседмична почивка, дадена като цикъл от 3 седмици.
В комбинация от Capegard с доцетаксел, предписаната доза е 1250мг / m2 Capegard като два пъти на ден и дозата на доцетаксел е 75 мг / m2, прилагана като интравенозна инфузия за период от 1 час на всеки 3 седмици.
Трябва да се осигури премедикация, базирана на етикетирането на доцетаксел, което трябва да се започне преди започване на терапията с доцетаксел на пациентите, получаващи и двата Capegard плюс доцетаксел.
Поддържащата терапия за пациенти с рак на дебелото черво на херцога, предписаният период на лечение е 6 месеца. Обичайната доза на Capegard 1250мг / m2 трябва да се приема перорално в продължение на 2 седмици, което се следва като едноседмичен период на почивка и продължителността на лечението трябва да продължи в продължение на 3 седмици, тъй като общият цикъл е 8 (24 седмици).
В случай на токсичност, която се дължи на лечението с Capegard, лечението трябва да се прекъсне или прекъсне.
От друга страна, трябва да се предложи коригиране на дозата, за да се намали нежеланият ефект, свързан с токсичността.
При всички лекарства, които трябва да се комбинират с Capegard, трябва да се изисква промяна на дозата, като:
Фенитоин, кумаринови производни се комбинират с Capegard таблетки, трябва да бъдат подложени на корекция на дозата.
В зависимост от степента на токсичност на пациентите терапията трябва да се спазва: Първо, пациентите, за които се предполага, че са с токсичност II степен по време на 14-дневната терапия с Capegard; лечението трябва да се отложи.
Терапията трябва да се прекъсне, докато се промени в I; тогава терапията с Capegard трябва да продължи като същата доза. Ако е възможно, в случай на токсичност трябва да се осигури поддържаща терапия.
Токсичността от степен II се запазва в случай на комбинирана терапия на Capegard с доцетаксел; прекъсва терапията и токсичността намалява като степен 1, след което продължава лечението с 100% първоначална доза на Capegard.
В токсичност I степен: продължете дозата на Capegard
В II степен:
1-во появяване: Постът се провежда преди да се разреши до степен I и да се продължи терапията със 100% доза Capegard
2-ри външен вид: Постът се подлага на лечение, докато не се разреши до степен I и продължи лечението с 75% доза Capegard
Трети външен вид: Постът се премества до степен I и продължава терапията с 50% доза Capegard.
Четвърти вид: спрете лечението с Capegard
В III степен:
1-во появяване: Постът се подлага на лечение до разрешаване до степен I и продължаване на терапията с 75% доза Capegard.
2-ри външен вид: Постът се подлага на лечение, докато не се разреши до степен I и продължи терапията с 50% доза Capegard.
Трети вид: спрете лечението.
В IV степен:
1-во появяване: спрете лечението или ако токсичността отзвучи до степен I, след това възобновете терапията с 50% доза Capegard.
При пациенти с увреждане на черния дроб:
Не се препоръчва коригиране на дозата.
За пациенти с бъбречно увреждане:
При умерено бъбречно увреждане, дозата на Capegard намалява до 75% при монотерапия и комбинирана терапия с доцетаксел. Чрез използване на уравнението на Cockcroft & Gault; 140-годишна възраст на пациентите х телесно тегло в Kg, използвани за анализ на бъбречната функция за получаване на креатининов клирънс.

МЕРКИ

Сърдечна токсичност: наблюдавайте сърдечната токсичност като инфаркт на миокарда, исхемични състояния или други сърдечни проблеми по време на терапията с 500 мг Capegard.
Синдром на ръчните крака: дозата на Capegard 500 мг трябва да бъде намалена, за да се намали токсичността.
Недостатъчност на дихидропиримидин дехидрогеназа: нежеланите реакции, свързани с 5-FU, допринасят за този дефицит.
Чернодробна недостатъчност: леко или умерено увреждане на черния дроб пациентите, прилагали Capegard 500 мг внимателно и наблюдават нежеланите ефекти.
Хематологични проблеми: проверявайте редовно броя на кръвните клетки преди или след лечението
Ембрионална фетална токсичност:
Capegard 500 мг причинява увреждане на плода, което може да причини смърт.
Бременност: Capegard 500мг е противопоказан; произвеждат канцерогенеза, мутагенеза и увреждания на плодовитостта.
Диария: трябва да се осигури антидиарейно лечение.
Коагулопатия:
По време на съвместното приложение на Capegard 500 мг с варфарин честотата на антикоагулантния отговор трябва да се проследява често. Тази комбинация може да предизвика тежък кръвоизлив, който също води до смърт. Чрез увеличаване на протромбиновото време и стойностите на INR може да се появи кървене.
Това събитие може да се появи в рамките на няколко дни и няколко месеца след започване на лечението.
В някои случаи след спиране на терапията на Capegard може да настъпи 500 мг

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

Стоматит, диария, повръщане, болка в корема, гадене, диспепсия, синдром на ръцете и краката, алопеция, обриви, еритема, умора, пирексия, астения, замаяност, главоболие, очни нарушения, конюнктивит, неутропения, епистаксис, повишен ALAT, повишаване на нивата на калций , анемия, намалени тромбоцити, слабост, оток, болка в гърдите

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЛЕКАРСТВОТО

Взаимодействие на Capegard 500 мг с антикоагулант: променен проблем на коагулацията и се появява кървене, за да се контролира този неблагоприятен ефект; често проследява протромбиновото време
Взаимодействието на Capegard 500 мг с фенитоин: нивото на фенитоин трябва да се следи за намаляване на токсичността на фенитоин.
Взаимодействието на Leucovorin с Capegard 500 мг: концентрация на 5-FU трябва да се увеличи и токсичността да се повиши с Leucovorin. Следователно води до смърт поради диария, ентероколит и дехидратация при възрастни пациенти
При едновременно прилагане на 500 мгtablet на Capegard с субстрати CYP2C9: трябва да се внимава
Взаимодействието на лекарството с храните се среща в 500 мг таблетки Capegard, храната може да попречи на абсорбцията на Capegard 500 мг.
Намалява скоростта и продължителността на усвояването на Capegard 500мг.
Capegard 500 мг трябва да се приема в рамките на 30 минути след хранене

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Реакцията на свръхчувствителност произвежда, дължаща се на пациенти, които могат да противодействат на компонента, присъстващ в 500 мг Capegard.
Capegard 500 мг е противопоказан за пациента, който има свръхчувствителност към 5-FU
Пациент, който има недостатъчно известен ензим като дихидропиримидин дехидрогеназа, е противопоказан на 500 мг Capegard.
Capegard 500 мг също така е противопоказан за тежки пациенти с бъбречно увреждане с креатининов клирънс под 30 ml / min.

БРЕМЕННОСТ & ЛАКТАЦИЯ

Категория на бременността: D
Capegard 500 мг не трябва да се използва по време на бременност и кърмене
Безопасността и ефикасността на Capecitabine не трябва да се оценяват за педиатрични пациенти.
Нежеланите събития трябва да се проследяват периодично при пациенти в напреднала възраст.

СЪХРАНЕНИЕ

Таблетката 500 мг таблетка Capegard трябва да се съхранява при 25 ° C (77 ° F).
Защитете карикатурата без влага, топлина и светлина.

Пропусната доза

Ако сте пропуснали дозата, тогава я запомнете скоро, преди да започнете следващия прием на дозата или пропуснатата доза може да се затвори и да следва обичайната схема на дозиране.
Не трябва да имате двойна доза едновременно.

 • Trade name Capegard 500мг
 • Substance Capecitabine
 • Manufacturer Cipla Limited
 • Packaging 10 таблетки
 • Country of origin India
Няма коментари
Добави отзив
*
Email
Введете коментар*
25 + ? = 27
*
Препоръчани продукти
наш отстъпки испециални цени

Вижте офертите за акции. Хубаво е да се спаси!

Покажи всички

+91(994)047-29-02 +359(87)885-64-35