Lopimune (Lopinavir & ritonavir)

Рейтинг: (5.0)
Lopimune таблетки принадлежи към типа антиретровирусен агент, който включва Lopinavir & ritonavir като активно вещество. Двата компонента, включени в таблетките Lopimune, са класифицирани... Read more
 • В наличност:
  В наличност
 • Cipla Ltd.
 • Trade name Lopimune
 • Manufacturer Cipla Limited
 • Packaging 60 таблетки
+
Доставка

Български пощи

Видове плащания

Банков превод

Директен банков превод Western Union, Moneygram

LOPIMUNE

ОПИСАНИЕ

Lopimune таблетки принадлежи към типа антиретровирусен агент, който включва Lopinavir & ritonavir като активно вещество. Двата компонента, включени в таблетките Lopimune, са класифицирани фармакологично като протеазни инхибитори.
Lopimune се уведомява като комбинация от фиксирана доза, която се използва и с други лекарства за HIV. Lopimune таблетки не са лечимо заболяване, Lopimune е рецепта лекарства, които се използват при възрастни и деца с 14-дневна възраст или по-възрастни само под ръководството на лекар.

КАК ДА СЕ ПОКАЗВА ЛОПИМУНЕ

Lopimune е показан главно за лечение на пациенти, страдащи от HIV-1 инфекция, чрез комбиниране с други антиретровирусни лекарства.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Lopimune се състои от компонент на активността на протеазния инхибитор, показва антиретровирусна активност. Двата състава Lopinavir & Ritonavir са подложени на действие чрез забрана на протеазните ензими, които са ефективни за отделяне на gag-pol полипротеини, които са специфични за производството на вирусна група. Този процес се инхибира чрез намеса в активността на протеазния ензим и накрая завършва като край на производството на вирус. Настъпва производството на незрели неинфекциозни вируси.

Фармакокинетични

УСВОЯВАНЕ
След перорално приложение пиковата плазмена концентрация на Lopinavir се наблюдава приблизително 4 часа. Докато приемате Lopimune със или без храна, не се наблюдава промяна на фармакокинетичния ефект.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Лопинавир и ритонавир са силно свързани с човешкия плазмен протеин с диапазон от 98 до 99%.

МЕТАБОЛИЗЪМ
Хепатично Lopinavir се метаболизира, като се използват CYP3A изоензими. Ритонавир е наличен като непроменена форма, в кръвообращение. Основният метаболит на ритонавир е изопропилтиазолов оксидиращ метаболит, който присъства като ниско ниво, постигащо антиретровирусна активност. CYP3A и CYP2D6 изоензимите са главен цитохром ензим, необходим за метаболизма на ритонавир.

отделяне
Периодът на полуживот на лопинавир е 12 часа след дозиране с интервал от 5 до 6 часа. Периодът на полуживот на ритонавир е от 3 до 5 часа. Непроменената форма на лопинавир се среща при диапазона на урината 2,2% и фекалии 19,8%. Метаболитът на ритонавир трябва да се елиминира чрез фекалии и урина.

РЕЖИМИ НА ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПОМОЩ

При възрастни, предписаната доза Lopimune е 400 мг / 100 мг, което е 2 таблетки Lopimune. Трябва да се прилага перорално два пъти дневно.

ПАЦИЕНТ С ПО-МАЛЧИНИ ТРИ ЛОПИНАВИР СЪОТВЕТСТВИЕ СЪГЛАСУВАНИ ЗАМЕСТВАНИЯ
Предписаната доза Lopimune таблетки е 800 мг / 200 мг, давана от 4 таблетки Lopimune, които трябва да се прилагат перорално като еднократна доза. Тази доза от 800 мг / 200 мг не трябва да се препоръчва при пациенти с 3 или повече замествания, свързани с резистентност към лопинавир. Lopimune не трябва да се използва като еднократна доза при комбиниране с карбамазепин, фенобарбитал или фенитоин. Lopimune не трябва да се използва като терапия с еднократна доза, като се комбинира с ефавиренц, невирапин или нелфинавир. По време на комбинирането на тези лекарства, дозата на Lopimune трябва да бъде 500 мг / 125 мг (2 таблетки от 200 мг / 50 мг Lopimune и една таблетка от 100 мг / 25 мг Lopimune) като два пъти на ден. пациенти на възраст <18 години. Въз основа на телесното тегло или телесната повърхност на педиатричните пациенти, За да се избегнат проблемите като при дозиране или над дозиране. Дозата трябва да се изчисли от 6 месеца до 18 години:

БЕЗ КОМБИНИРАНЕ С EFAVIRENZ, NEVIRAPINE ИЛИ NELFINAVIR
Предписаната доза Lopimune е 2 таблетки от 100 мг / 25 мг. Lopimune таблетки трябва да се прилагат два пъти дневно за телесно тегло от 15 до 25 kg или ≥ 0,6 до <0,9 m2. Предписаната доза Lopimune е 3 таблетки от 100 мг / 25 мг Lopimune таблетки. трябва да се използва два пъти дневно за> 25 до 35 kg или ≥0,9 до <14 m2. Предписаната доза е 4 таблетки от 100 мг / 25 мг Lopimune таблетки или 2 таблетки от 200 мг / 50 мг Lopimune таблетки трябва да се предложат два пъти дневно. за телесно тегло> 35 kg или ≥ 1,4 m2

Съпътстваща употреба с EFAVIRENZ, NEVIRAPINE ИЛИ NELFINAVIR
2 таблетки по 100 мг / 25 мг Lopimune трябва да се прилагат два пъти дневно за пациенти с тегло от 15 до 20 kg или ≥0,6 до <0,8 m2. Предписаната доза е 3 таблетки 100 мг / 25 мг Lopimune трябва да се прилага два пъти дневно. при пациенти с тегло> 20 до 30 kg или ≥0,8 до <1,2 m2. Предписаната доза е 4 таблетки 100мг / 25мг Lopimune трябва да се прилага два пъти на ден за пациенти с тегло> 30 до 45kg или ≥1.2 до <1.7 m2 Предписаната доза е 5 таблетки 100мг / 25мг Lopimune трябва да се прилага като два пъти на ден при пациенти с тегло> 45 kg или> 1,7 m2. Таблетките Lopimune трябва да се прилагат с храна или без храна. Таблетките Lopimune не трябва да се дъвчат, раздробяват или счупват

ЛОПИМУН ПРИЧИНЕНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Основните неблагоприятни ефекти; Удължаване на PR интервала, удължаване на QT интервала Лекарствени взаимодействия Панкреатит Чернодробна токсичност Най-честите нежелани реакции; Диария Гадене Повръщане Коремни болки Диспепсия Метеоризъм астения Бронхит Загуба на тегло Анорексия Миалгия Главоболие Безсъние Депресия Загуба на либидо Обрив вазодилатация нива повишено ниво на глюкоза Повишено ниво на пикочната киселина Повишена AST, ALT Повишение на холестерола Повишение на амилазата, липаза Изчерпване на креатининов клирънс неутропения при педиатрия; Повишаване на нивата на натрия Повишен общ амилаза АСТ, ALT Увеличен брой на тромбоцитите Понижен брой на неутрофилите След пускане на пазара: Преразпределение на мазнините Брейди аритмии Токсична епидермална некролиза, синдром на Stevens Johnson

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Захарен диабет: Пациентите трябва да поддържат нивото на глюкозата в кръвта, като често проверяват нивата. Удължаване на QT интервала: Спрете лечението. Синдром на имунна реконституция: Преустановете лечението с Lopimune Преразпределение на мазнини: Настъпва повторно натрупване на мазнини, което може да доведе до затлъстяване. При тежко състояние преустановете терапията. Лекарствено взаимодействие - CYP3A ензимна забрана, причинява повишена плазмена концентрация на едновременно използвани лекарства. Избягвайте едновременната употреба. Токсичност при новородени, потенциален риск може да възникне при употребата на Lopimune при новородени. Вземете алкохол и пропиленгликол от всички лекарства, които трябва да се дават на бебета за намаляване на токсичността, свързана с компонентите.

панкреатит
Повишаването на нивата на триглицеридите може да доведе до причиняване на панкреатит. Панкреатитът е основният рисков фактор по време на лечението с Lopimune. Периодично трябва да се следи стойността на липазата и амилазата.

ТОКСИЧНОСТ НА ЖИВОТНИТЕ
Поради повишаване на AST, ALT и билирубин, това води до увреждане на черния дроб, което може да доведе до увреждане или неуспех на черния дроб. Проверявайте периодично теста на чернодробната функция по време или след завършване на лечението.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЛЕКАРСТВОТО

Взаимодействието на Lopimune е инхибитор на CYP3A, може да повиши плазмената концентрация на агенти, които преди са се метаболизирали от CYP3A. Докато Lopimune е субстрат на CYP3A, когато Lopimune се прилага съвместно с индуктори на CYP3A, причинява намаляване на плазмената концентрация на лопинавир и води до загуба на ефективност. Взаимодействието на Lopimune с NNRTI като ефавиренц или невирапин води до намаляване на ефекта на концентрацията на лопинавир.

Взаимодействие Lopimune с delaveridine причинява повишаване на ефекта на концентрацията на Lopinavir. Взаимодействие на лопимун с тенофовир води до повишаване на ефекта на концентрацията на тенофовир. Взаимодействието на Lopimune с блокер на калциевите канали води до повишаване на ефекта от концентрацията на тези лекарства.

Лопимун Взаимодействието с дексаметазон понижава концентрацията на лопинавир. Комбинирането на Lopimune таблетки с лекарства за понижаване на липидите или имуносупресанти води до повишаване на концентрацията на тези лекарства. Едновременната употреба на абакавир води до намаляване на ефекта на концентрацията на абакавир. Взаимодействието на Lopimune с анти-подагра или анти-микобактерии води до увеличаване на ефекта на концентрацията на тези лекарства.

БРЕМЕННОСТ & ЛАКТАЦИЯ

Категория на бременност: C Lopimune не трябва да се използва както по време на бременност, така и в периода на кърмене.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Лекарствата, които са силно уязвими спрямо CYP3A за клирънс и за които повишената плазмена концентрация е свързана с тежки животозастрашаващи състояния по време на едновременната употреба на Lopimune, е противопоказано. Lopimune е противопоказан при използване на силни индуктори на CYP3A, което води до намаляване на плазмената концентрация на лопинавир.

СЪХРАНЕНИЕ

Лекарството Lopimune трябва да се съхранява при 20 ° C до 25 ° C. Защитете лекарството от топлина, влага и светлина.

Пропусната доза

В случай на пропусната доза, пациентът трябва да следва указанията на медицинския съветник. Пропуснатата доза Lopimune трябва да се избягва. Трябва да се поддържа редовна схема на дозиране.

 • Trade name Lopimune
 • Manufacturer Cipla Limited
 • Packaging 60 таблетки
 • Country of origin India
 • Substance Lopinavir & ritonavir
Няма коментари
Добави отзив
*
Email
Введете коментар*
38 + ? = 46
*
Препоръчани продукти
наш отстъпки испециални цени

Вижте офертите за акции. Хубаво е да се спаси!

Покажи всички

+91(994)047-29-02 +359(87)885-64-35