Mabtas RA 500mg (Rituximab)

Рейтинг: (5.0)
Mabtas RA е противораково лекарство, което предотвратява растежа и разпространението на раковите клетки в организма. Mabtas RA е показан също за лечение на неходжкинов лимфом или хроничен лимфоцит и в... Read more
 • В наличност:
  В наличност
 • Intas Pharmaceuticals
 • Trade name Mabtas RA 500мг
 • Substance Rituximab
 • Manufacturer Intas Pharmaceuticals
+
Доставка

Български пощи

Видове плащания

Банков превод

Директен банков превод Western Union, Moneygram

MABTAS RA 500мг

ОПИСАНИЕ

Mabtas RA е противораково лекарство, което предотвратява растежа и разпространението на раковите клетки в организма. Mabtas RA е показан също за лечение на неходжкинов лимфом или хроничен лимфоцит и в комбинация с други противоракови лекарства, като метотрексат се използва за симптоми на ревматоиден артрит при лечение на възрастни. Mabtas RA със стероидна комбинация се прилага за лечение на някои редки нарушения, които причиняват възпаление на кръвоносните съдове и други тъкани в организма.

ПОКАЗАНИЯ

Инжектирането на Mabtas RA 500 мг и хиалуронидаза при хора се дава самостоятелно или в комбинация с други лекарства за лечение на някои видове неходжкинов лимфом и хронична лимфоцитна левкемия (рак започва в WBC).
Mabtas RA 500 мг инжекция се използва също с метотрексат (Otrexup, Rasuvo, Xatmep, други) за лечението на симптомите на ревматоиден артрит при възрастни, които вече са лекувани с някакъв тип инхибитор на тумор некрозисфактор (TNF).
Mabtas RA 500мг е вид в класификацията на лекарства, наречени моноклонални антитела. Mabtas RA 500 мг се използва за убиване на ракови клетки за лечение на НХЛ, ХЛЛ, ревматоиден артрит, грануломатоза с полиангиит и микроскопичен полиангиит чрез спиране на активността на имунната система, която ще увреди ставите, вените и други кръвоносни съдове и ще причини увреждане на органи (сърце и бели дробове).

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Mabtas RA 500мг е вид клас, наречен моноклонално антитяло и който е нов тип „целево” лечение на рака и е неразделна част от имунната система на организма. Естествено тялото изгражда антитела заедно с антиген, който е влязъл в тялото и се прикрепя към антигена за унищожаване от имунната система.
Една важна клетка, насочена само с моноклонални антибиотици, те могат да доведат до по-малка токсичност за здрави клетки и обикновено лечението се препоръчва само за ракови заболявания, при които антигените (и съответните антитела) вече са идентифицирани.
Mabtas RA 500 мг действа чрез свързване към антигена CD20 върху нормални и злокачествени В-клетки. Следователно основната имунна сигурност на организма е започнала да атакува и убива маркираните В-клетки. Стволовите клетки i. Малки клетки в костния мозък, които ще нараснат в различните видове клетки и нямат антигена CD20. След лечението, CD20 антигенът позволява на здравите В-клетки да се размножават

Фармакокинетика

УСВОЯВАНЕ

Не е наличен

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

обемът на разпределение е 3.1 L

МЕТАБОЛИЗЪМ

Mabtas RA 500 мг се метаболизира чрез производство на човешки антимишки антитела.

отделяне

Не е наличен
Времето на полуживот на NHL е 22 дни и за RA е 18.0 дни, GPA и микроскопски полиангиит е 23 дни.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОЗИРОВКАТА

Препоръчва се Mabtas RA да се прилага само чрез интравенозна инфузия, а не чрез интравенозно или болус.
ПРЕДИ ВСЯКА ВСЯКА ИНФУЗИЯ:
Първа инфузия: първоначално количество от 50 мг / час. е показана инфузионна токсичност, повишена скорост до 50 мг / hr. на интервали от 30 min и max 400 мг / hr.
Последователна инфузия: 100 мг / hr-инициират, като не се показва инфузионна токсичност, повишена скорост до 100 мг / hr. на интервали от 30 min и max 400 мг / hr.
Трябва да се има предвид премедикация с кортикостероиди, ако не се прилага комбинация Mabtas RA 500 мг с CHOP химиотерапия.
НИСКО СТЪПКА ИЛИ ФОЛКИЛНИ НЕХОДГКИНСКИ ЛИМФОМ:
Дозата е 375 мг / m2 като интравенозна инфузия.
Веднъж седмично за 4 или 8 дози, прилагани за повторно лечение
Рецидивирано повторно лечение за веднъж седмично за 4 дози, прилагани.
Нелекуван Преди: даден на ден 1 от всеки цикъл на химиотерапия, до 8 дози. При пълна или частична реакция на пациента, започнете с 8 седмици за поддържане след лечение с Mabtas RA в комбинация с завършена химиотерапия, след което приложете 8 седмици за 12 дози като еднократна доза.
Веднъж седмично за 4 дози на интервали от 6 месеца и максимум 16 дози за непрогресиране (след завършване на химиотерапията с CVP 6 - 8 цикъла)
На ден 1 всеки цикъл на химиотерапия до 8 инфузии за дифузен голям B-клетъчен NHL.
ХРОНИЧНА ЛИМФОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ:
Преди започване на химиотерапия с ФК, препоръчваната доза е 375 мг / m2, последвана от 500 мг / m2 на ден 1 от 2-6 цикъла на всеки 28 дни.
КОМПОНЕНТ НА ЗЕВАЛИН ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НХЛ:
Преди приложението на Индий-111- (In-111-) Zevalin и итрий-90- (Y-90-) Zevalin прилагайте Mabtas RA инфузия около 250 мг / m2 в рамките на 4 часа
Преди приемане на Rituxan и Y-90-Zevalin се прилагат Rituxan и In-111-Zevalin 7–9 дни.
РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ :
Mabtas RA се прилага с комбинация от метотрексат
Mabtas RA се прилага като две дози от 100 мг интравенозна инфузия, разделени на 2 седмици.
Когато глюкокортикоидите се прилагат като метил преднизолон 100 мг IV
Следващият курс, основан на клинична оценка, трябва да се прилага на всеки 24 седмици, но не рано на всеки 16 седмици.
ГРАНУЛОМАТОЗНА ПОЛЯНГИТА И МИКРОСКОПИЧНА ПОЛЯНГИТА:
Седмично веднъж в продължение на 4 седмици се прилага доза от 375 мг / m2 IV инфузия
Докато Glucocorticoids комбинация с метилпреднизолон в доза от 1000 мг IV / ден, даден за 1 - 3 дни и чантата с орален преднизон 1 мг / kg / ден се препоръчват за лечение на симптоми на сериозен васкулит. Това лекарство трябва да започне в рамките на 14 дни преди или с началото на Mabtas RA и може да продължи по време на и след 4-седмичния курс на лечение с Mabtas RA лекарство.
Безопасност и не е установена за последваща инфузия.
ADMINISTRTION:
Вземете Mabtas RA количество и разредете до крайна концентрация от 1 мг / ml до 4 мг / ml като инфузия (съдържаща 0,9% Nacl или 5% декстроза във вода). Обърнете внимателно торбата и разбъркайте разтвора. Изхвърлете неизползваното лекарство, останало във флакона.

МЕРКИ

Алергично състояние срещу Mabtas RA 500 мг или друго лекарство информира Вашия лекар.
Относно употребата на наркотици, които включват предписване, отпускане на рецепта, витамини и добавки, хранителните продукти само информират лекаря.
Докато използвате Mabtas RA 500 мг, не вземайте никаква ваксинация или имунизация, без да приемате съвет от лекарите.
Избягвайте употребата на Mabtas RA 500 мг, ако сте бременна. Тя ще навреди на нероденото бебе, докато използва Mabtas RA 500мгuse за правилен контрол на раждаемостта, за да се предотврати бременност и поне 2 седмици след края на лечението. Mabtas RA 500мг може да повлияе на способността да имат деца при жени. Информирайте Вашия лекар, ако планирате бременност.
Не е известно дали Mabtas RA 500 мг преминава в кърмата, избягвайте кърменето по време на лечението с Mabtas RA 500 мг.

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

Чести ефекти:

треска и втрисане (симптоми като грип)

По-малко чести нежелани реакции:

Слабост; гадене; главоболие; кашлица; задух; фарингит

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЛЕКАРСТВОТО

Mabtas RA 500 мг лекарствено взаимодействие има ограничени данни, налични в момента.
Комбинацията с флударабин или циклофосфамид няма ефект върху фармакокинетиката при пациенти с ХЛЛ.
Комбинацията с метотрексат няма ефект върху фармакокинетиката.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Свръхчувствителност или миши протеини.
Активни тежки инфекции при ревматоиден артрит
Неконтролирано сърдечно заболяване.

БРЕМЕННОСТ

Категория C: проучванията върху животни показват неблагоприятно въздействие върху плода. Лекарството няма достатъчно и добре контролирани проучвания при хора, използващи при бременни жени обезщетения чрез използване на лекарството.

кърмене

Mabtas RA 500 мг, екскретиран в кърмата, не е известен. Поради лекарството принадлежи към голяма протеинова молекула, няма информация. Жените не трябва да кърмят по време на лечението с Mabtas RA 500 мг и 12 месеца след последната доза.

СЪХРАНЕНИЕ

• Съхранявайте при 20 ° C - 30 ° C
• Използвайте лекарството преди изтичане на срока на годност
• Защитена от пряка слънчева светлина
• Не замразявайте и не разклащайте.
• Пазете от деца
• Изхвърлете неизползваното лекарство, като поискате съвет от лекар или фармацевт.

Пропусната доза

Mabtas RA 500 мг, екскретиран в кърмата, не е известен. Поради лекарството принадлежи към голяма протеинова молекула, няма информация. Жените не трябва да кърмят по време на лечението с Mabtas RA 500 мг и 12 месеца след последната доза.

Предозиране

Ако пациентите са имали висока доза Mabtas RA, незабавно потърсете спешна помощ или помощна линия за контрол на отрови. Моля, консултирайте се с лекаря за по-нататъшно изясняване.

 • Trade name Mabtas RA 500мг
 • Substance Rituximab
 • Manufacturer Intas Pharmaceuticals
 • Packaging Опаковка от 1 мл в 1 флакон
 • Country of origin India
Няма коментари
Добави отзив
*
Email
Введете коментар*
38 + ? = 47
*
Препоръчани продукти
наш отстъпки испециални цени

Вижте офертите за акции. Хубаво е да се спаси!

Покажи всички

+91(994)047-29-02 +359(87)885-64-35