Ricovir-EM (Tenofovir Disoproxil Fumarate & Emtricitabine)

Рейтинг: (5.0)
Ricovir EM е фиксирана комбинация от две антиретровирусни лекарства, т.е. тенофовир дизопроксил фумарат и емтрицитабин. Ricovir EM принадлежи към комбинация от два нуклеозидни инхибитора на обратната... Read more
 • В наличност:
  В наличност
 • Mylan
 • Trade name Ricovir-EM
 • Manufacturer MyLan Pharmaceuticals
 • Packaging 30 таблетки
+
Доставка

Български пощи

Видове плащания

Банков превод

Директен банков превод Western Union, Moneygram

RICOVIR ЕМ

ОПИСАНИЕ

Ricovir EM е фиксирана комбинация от две антиретровирусни лекарства, т.е. тенофовир дизопроксил фумарат и емтрицитабин. Ricovir EM принадлежи към комбинация от два нуклеозидни инхибитора на обратната транскриптаза.
Ricovir ЕМ спира ензима на обратната транскриптаза, който е необходим за вирусна пролиферация. Ricovir EM не е лечимо лекарство, но може да намали пробива на болестта и да потисне влошаването на HIV-1 инфекцията в СПИН. Ricovir EM е лекарство, отпускано по рецепта, което се използва от пациента, който има валидна рецепта с ръководството на лекар.

УКАЗАНИЕ НА RICOVIR ЕМ

Ricovir EM трябва да бъде предимно показан за лечение на състояние на HIV 1 инфекция. Ricovir EM трябва да се прилага за възрастни и педиатрични пациенти с тегло поне 17 kg. Ricovir EM е показан също за състоянието като HIV-1 профилактика пред експозиция, като това може да се използва в съчетание с по-безопасни сексуални практики за PREP, за да се намали експозицията на полово придобити HIV-1 инфекции при възрастни и педиатри с тегло най-малко 35 kg. Преди започване на лечението с Ricovir ЕМ за състояние PrEP, пациентът трябва да бъде изследван за отрицателен HIV-1.

МЕХАНИЗЪМ

Тенофовир ДФ е ацикличен нуклеозиден фосфонатен диестерен аналог на аденозин монофосфат, който е наличен като пролекарство. Емтрицитабин е синтетичен нуклеозиден аналог на цитидин Тенофовир ДФ изпитва диестерна хидролиза за формиране като тенофовир и по-нататъшно фосфорилиране подтиква тенофовир дифосфат. Този дифосфатен тип тенофовир отрича движението на HIV-1 RT, като се бори с дезоксиаденозин 5 'трифосфат (обикновен субстрат). Това може да се включи във вирусната ДНК, което води до изхвърляне на веригата. Emtricitabine се подлага на фосфорилиране с помощта на клетъчни ензими за образуване на активна част, наречена трифосфат на Emtricitabine 5, който е отговорен за забраната на HIV-1 RT. Това инхибиране се осъществява чрез борба с активната част към естествения субстрат, подобен на дезоксицитидин 5 'трифосфат, който се намесва в ДНК и предизвиква елиминиране на веригата.

ADME ПРОЦЕС

УСВОЯВАНЕ
След абсорбция на Ricovir EM, достига максимална плазмена концентрация; Емтрицитабин: 1 до 2 часа; тенофовир DF: 1,0 плюс или минус 0,4 часа. Пероралната бионаличност на тенофовир се проявява с 25%, като се прилага с храна, бионаличността достига 40%.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Тенофовир има нисък свързващ капацитет, <0.7% към човешки плазмени протеини и <7.2% към серумни протеини. Emtricitabine има нисък капацитет на свързване с протеини с по-малко от 4%.

МЕТАБОЛИЗЪМ
Метаболизмът на тенофовир ДФ, който не е индуциран от цитохром изоензими Метаболизмът на емтрицитабин се индуцира чрез биотрансформация.

ОТСТРАНЯВАНЕ
Елиминирането на Ricovir EM се осъществява чрез гломерулна филтрация и активна тубулна секреция. Полуживотът на Ricovir EM е Tenofovir DF: 17 часа с обхват от 12.0 до 25.7 часа. Емтрицитабин: 10 часа с обхват от 7.4 до 18.0 часа

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРАНЕ НА RICOVIR EM

1. Преди да започнете лечението с Ricovir EM, пациентът трябва да бъде внимателно изследван за наличие на HBV инфекция или не. Тестът за чернодробна функция и тестът за бъбречната функция трябва да се следят. 2. Пациенти, получаващи Ricovir EM за PrEP, скрининг на HIV-1 инфекция за период от три месеца.

ПРЕПОРЪКА ЗА ДОЗИРОВКА
Препоръчителната доза Ricovir EM за възрастни и деца с тегло най-малко 35 kg е една таблетка, която трябва да се прилага веднъж дневно като се приема с храна или без храна.

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ
Една таблетка Ricovir ЕМ трябва да се приема веднъж дневно за възрастни и деца с тегло най-малко 35 kg.

РЕГУЛИРАНЕ НА ДОЗИРОВКА ЗА ПАЦИЕНТИ, УВРЕЖДАЩИ ДЪГАТА
CrCl> 50ml / min, една таблетка трябва да се приема на всеки 24 часа CrCl 30 до 49ml / min, една таблетка Ricovir EM трябва да се приема на всеки 48 часа CrCl <30ml / min, таблетката Ricovir EM не трябва да се препоръчва

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ НА RICOVIR ЕМ

Лактатна ацидоза и чернодробна стеатоза Тежко обостряне на HBV Бъбречно увреждане Синдром на имунната реконституция Костни дефекти

ОБЩИ ЕФЕКТИ
Главоболие Безсъние Назофарингит Повръщане Умора Депресия Гадене Диария Инфекция на дихателните пътища Синузит Обрив

ЛАБОРНИ АНВОРМАЛНОСТИ
Повишена алкална фосфатаза Повишена АСТ и АЛТ Анемия Повишена кръвна захар Хематурия Глюкозурия Повишен холестерол Повишаване на серумната липаза Повишена неутропения на креатин киназата

ПОСТ МАРКЕТИНГОВИ ЕФЕКТИ
Нарушения на бъбреците и пикочните пътища Хепато-билиарни нарушения Мускулно-скелетни нарушения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ЛАКТИЧНА АКСИДОЗА И ХЕПАТИЧНА СТЕАТОЗА
Това фатално състояние се дължи на повишени чернодробни ензими. За да се предотврати това състояние чрез мониторинг на чернодробните функции и нивата на чернодробните ензими. В тежко състояние, Ricovir EM трябва да се спре.

ДЪРЖАВНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Някои комбинирани терапии водят до сериозни нежелани ефекти. Ricovir EM не трябва да се комбинира с Trustiva, Atripla или Viraday.

ИНФЕКЦИЯ ХИВ-1 и НВV
Поради експозиция на повишена резистентност към HIV-1, Ricovir EM трябва да се използва при пациенти, които са коинфектирани с HIV-1 HBV чрез комбиниране с други антиретровирусни лекарства. Преди започване на лечението пациентът трябва да бъде изследван чрез изследване на HIV-1 антитялото

АГРАВИРАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА НА HBV
Този тежък фатален случай се появява след приключване на лечението срещу хепатит В. За да се предотврати този ефект чрез проследяване на чернодробните функции на пациента преди започване на терапията. В окончателно състояние, пациентът трябва да продължи с анти-HBV терапия.

КОСТНИ ДЕФЕКТИ
Основният риск от Ricovir EM е загубата на костна минерална плътност. За преодоляване на проблема чрез осигуряване на витамин D добавки.

НОВО ИЗПЪЛНЕНО ИЛИ АГРАВИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ, УВРЕЖДАЩИ ДЪГАТА
За да се предотврати това влошаващо се състояние, бъбречната функция на пациентите трябва да се изследва ясно чрез измерване на креатининовия клирънс, протеина в урината, нивата на глюкоза в урината. Избягвайте едновременната употреба на Ricovir EM с лекарства, повлияващи бъбречните функции.

СИНДРОМ ЗА ИМУНАЛНА РЕКОНСТИТУЦИЯ
Това най-често се наблюдава при антиретровирусни агенти, приемащи пациенти. При това състояние Ricovir EM трябва да се преустанови и да се осигурят поддържащи мерки.

ЗАГУБА НА ВИРУЛОГИЧЕН ОТГОВОР
По време на комбинацията от тройни дозови режими, резистентността се предизвиква и води до загуба на активност. Пациентите трябва да се проследяват внимателно, докато се използва режим на тройна доза, ако се образува резистентност или не.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Ricovir EM, приложен заедно с HIV-1 протеазни инхибитори, води до намаляване на AUC & Cmin стойността на тези протеазни инхибитори. Избягвайте едновременното приложение на Ricovir EM с протеазни инхибитори. Ricovir EM комбинира с хепатит С вирусни агенти, причинява повишаване на риска от тенофовир чрез увеличаване на неговата концентрация. Ricovir EM комбинира с лекарства, влияещи върху бъбречната функция, което води до повишаване на концентрацията на компонента на Ricovir EM и повишаване на риска, свързан с Ricovir EM. Ricovir EM в комбинация с диданозин предизвиква повишаващ ефект на концентрацията на диданозин и води до повишаване на нежеланите ефекти, свързани с диданозин.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Ricovir EM за PrEP е противопоказан при пациенти с неидентифициран или положителен HIV-1 satus. Реакциите на свръхчувствителност се образуват, ако пациентите са противопоказани за компонент на Ricovir EM.

БРЕМЕННОСТ & ЛАКТАЦИЯ

Категория на бременност на Ricovir EM е B Ricovir EM трябва да се използва по време на бременност само след като се знае неблагоприятната връзка с това лекарство. Консултирайте се с пациентите за рисковите ползи, свързани с Ricovir EM, преди да започнете лечението

СЪХРАНЕНИЕ

Контейнерът Ricovir EM трябва да се съхранява при температура от 25 ° C до 15 ° C до 30 ° C. Да се ​​пази от топлина, влага и светлина

Пропусната доза

Ricovir EM съдържа две лекарства, които се използват еднократно дневно. Ако пациентите не успеят да приемат дозата, трябва да се консултирате с лекар и да следвате инструкциите. Пациентът поддържа обичайната схема на дозиране за избягване на проблема с прекомерната доза.

 • Trade name Ricovir-EM
 • Manufacturer MyLan Pharmaceuticals
 • Packaging 30 таблетки
 • Country of origin India
 • Substance Tenofovir Disoproxil Fumarate & Emtricitabine
Няма коментари
Добави отзив
*
Email
Введете коментар*
14 + ? = 21
*
Препоръчани продукти
Our discounts andspecial prices

Check out the stock offers. It's nice to save!

Покажи всички

+91(994)047-29-02 +359(87)885-64-35