Ritocom (Lopinavir & ritonavir)

Рейтинг: (5.0)
Ritocom таблетки принадлежи към типа антиретровирусен агент, който включва Lopinavir & ritonavir като активно вещество. Двата компонента, включени в Ritocom таблетки, са класифицирани... Read more
 • В наличност:
  В наличност
 • Hetero Drugs Ltd.
 • Trade name Ritocom
 • Manufacturer Hetero Drugs Limited
 • Packaging 30 таблетки
+
Доставка

Български пощи

Видове плащания

Банков превод

Директен банков превод Western Union, Moneygram

RITOCOM

ОПИСАНИЕ

Ritocom таблетки принадлежи към типа антиретровирусен агент, който включва Lopinavir & ritonavir като активно вещество. Двата компонента, включени в Ritocom таблетки, са класифицирани фармакологично като протеазни инхибитори.
Ritocom се уведомява като комбинация от фиксирана доза, която се използва и с други лекарства за HIV. Ritocom таблетки не са лечимо заболяване, Ritocom е рецепта лекарства, които се използват при възрастни и деца с 14-дневна възраст или по-възрастни само под ръководството на лекар.

КАК ДА ИНДИКАТИРА РИТОКОМ

Ritocom е показан главно за лечение на пациенти, страдащи от HIV-1 инфекция чрез комбиниране с други антиретровирусни лекарства.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Ritocom се състои от компонент на активността на протеазния инхибитор, показва антиретровирусна активност. Двата състава Lopinavir & Ritonavir са подложени на действие чрез забрана на протеазните ензими, които са ефективни за отделяне на gag-pol полипротеини, които са специфични за производството на вирусна група. Този процес се инхибира чрез намеса в активността на протеазния ензим и накрая завършва като край на производството на вирус. Настъпва производството на незрели неинфекциозни вируси.

Фармакокинетични

УСВОЯВАНЕ
След перорално приложение пиковата плазмена концентрация на Lopinavir се наблюдава приблизително 4 часа. Докато приемате Ritocom със или без храна, не се наблюдава промяна на фармакокинетичния ефект.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Лопинавир и ритонавир са силно свързани с човешкия плазмен протеин с диапазон от 98 до 99%.

МЕТАБОЛИЗЪМ
Хепатично Lopinavir се метаболизира, като се използват CYP3A изоензими. Ритонавир е наличен като непроменена форма, в кръвообращение. Основният метаболит на ритонавир е изопропилтиазолов оксидиращ метаболит, който присъства като ниско ниво, постигащо антиретровирусна активност. CYP3A и CYP2D6 изоензимите са главен цитохром ензим, необходим за метаболизма на ритонавир.

отделяне
Периодът на полуживот на лопинавир е 12 часа след дозиране с интервал от 5 до 6 часа. Периодът на полуживот на ритонавир е от 3 до 5 часа. Непроменената форма на лопинавир се среща при диапазона на урината 2,2% и фекалии 19,8%. Метаболитът на ритонавир трябва да се елиминира чрез фекалии и урина.

РЕЖИМИ НА ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРАНЕ НА RITOCOM

При възрастни, предписаната доза Ritocom е 400 мг / 100 мг, което е 2 таблетки Ritocom. Трябва да се прилага перорално два пъти дневно.

ПАЦИЕНТ С ПО-МАЛЧИНИ ТРИ ЛОПИНАВИР СЪОТВЕТСТВИЕ СЪГЛАСУВАНИ ЗАМЕСТВАНИЯ
Предписаната доза Ritocom таблетки е 800 мг / 200 мг, давани от 4 таблетки Ritocom, трябва да се прилагат перорално като еднократна доза. Тази доза от 800 мг / 200 мг не трябва да се препоръчва при пациенти с 3 или повече замествания, свързани с резистентност към лопинавир. Ritocom не трябва да се използва като еднократна доза при комбиниране с карбамазепин, фенобарбитал или фенитоин. Ritocom не трябва да се използва като терапия с еднократна доза, като се комбинира с ефавиренц, невирапин или нелфинавир. По време на комбинирането на тези лекарства, дозата Ritocom трябва да бъде 500 мг / 125 мг (2 таблетки от 200 мг / 50 мг Ritocom и една таблетка от 100 мг / 25 мг Ritocom), като два пъти дневно. пациенти на възраст <18 години. Въз основа на телесното тегло или телесната повърхност на педиатричните пациенти, За да се избегнат проблемите като при дозиране или над дозиране. Дозата трябва да се изчисли от 6 месеца до 18 години:

БЕЗ КОМБИНИРАНЕ С EFAVIRENZ, NEVIRAPINE ИЛИ NELFINAVIR
Предписаната доза Ritocom е 2 таблетки от 100 мг / 25 мг. Ritocom таблетки трябва да се прилагат два пъти дневно за телесно тегло от 15 до 25 kg или ≥ 0,6 до <0,9 m2. Предписаната доза Ritocom е 3 таблетки от 100 мг / 25 мг Ritocom таблетки. трябва да се използват два пъти дневно за> 25 до 35 kg или ≥0,9 до <14 m2. Предписаната доза е 4 таблетки от 100 мг / 25 мг Ritocom таблетки или 2 таблетки 200 мг / 50 мг Ritocom таблетки трябва да се предложат два пъти дневно. за телесно тегло> 35 kg или ≥ 1,4 m2

Съпътстваща употреба с EFAVIRENZ, NEVIRAPINE ИЛИ NELFINAVIR
2 таблетки по 100 мг / 25 мг Ritocom трябва да се прилагат два пъти дневно за пациенти с тегло от 15 до 20 kg или ≥0,6 до <0,8m2. Предписаната доза е 3 таблетки 100 мг / 25 мг Ritocom трябва да се прилага два пъти дневно. при пациенти с тегло> 20 до 30 kg или ≥0,8 до <1,2 m2. Предписаната доза е 4 таблетки 100 мг / 25 мг Ritocom трябва да се прилага два пъти дневно при пациенти с телесно тегло> 30 до 45 kg или ≥1,2 до <1,7 m2 Предписаната доза е 5 таблетки 100 мг / 25 мг Ritocom трябва да се прилага като два пъти на ден при пациенти с тегло> 45 kg или> 1,7 m2. Таблетките Ritocom трябва да се прилагат с храна или без храна. Таблетките Ritocom не трябва да се дъвчат, раздробяват или счупват

РИТОКОМ ПРИЧИНЯВА СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

Основните неблагоприятни ефекти; Удължаване на PR интервала, удължаване на QT интервала Лекарствени взаимодействия Панкреатит Чернодробна токсичност Най-честите нежелани реакции; Диария Гадене Повръщане Коремни болки Диспепсия Метеоризъм астения Бронхит Загуба на тегло Анорексия Миалгия Главоболие Безсъние Депресия Загуба на либидо Обрив вазодилатация нива повишено ниво на глюкоза Повишено ниво на пикочната киселина Повишена AST, ALT Повишение на холестерола Повишение на амилазата, липаза Изчерпване на креатининов клирънс неутропения при педиатрия; Повишаване на нивата на натрия Повишен общ амилаза АСТ, ALT Увеличен брой на тромбоцитите Понижен брой на неутрофилите След пускане на пазара: Преразпределение на мазнините Брейди аритмии Токсична епидермална некролиза, синдром на Stevens Johnson

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Захарен диабет: Пациентите трябва да поддържат нивото на глюкозата в кръвта, като често проверяват нивата. Удължаване на QT интервала: Спрете лечението. Синдром на имунна реконституция: Преустановете лечението с Ritocom Преразпределение на мазнини: Настъпва повторно натрупване на мазнини, което може да доведе до затлъстяване. При тежко състояние преустановете терапията. Лекарствено взаимодействие - CYP3A ензимна забрана, причинява повишена плазмена концентрация на едновременно използвани лекарства. Избягвайте едновременната употреба. Токсичност при новородени, потенциален риск може да възникне при употребата на Ritocom при новородени. Вземете алкохол и пропиленгликол от всички лекарства, които трябва да се дават на бебета за намаляване на токсичността, свързана с компонентите.

панкреатит
Повишаването на нивата на триглицеридите може да доведе до причиняване на панкреатит. Панкреатитът е основният рисков фактор по време на лечението с Ritocom. Периодично трябва да се следи стойността на липазата и амилазата.

ТОКСИЧНОСТ НА ЖИВОТНИТЕ
Поради повишаване на AST, ALT и билирубин, това води до увреждане на черния дроб, което може да доведе до увреждане или неуспех на черния дроб. Проверявайте периодично теста на чернодробната функция по време или след завършване на лечението.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЛЕКАРСТВОТО

Взаимодействието на Ritocom е инхибитор на CYP3A, може да повиши плазмената концентрация на агенти, които преди са се метаболизирали от CYP3A. Докато Ritocom е субстрат на CYP3A, когато Ritocom се прилага съвместно с индуктори на CYP3A, причинява намаляване на плазмената концентрация на лопинавир и води до загуба на ефективност. Взаимодействието на Ritocom с NNRTI като ефавиренц или невирапин води до намаляване на ефекта на концентрацията на лопинавир.

Взаимодействие Ritocom с delaveridine води до повишаване на ефекта на концентрацията на Lopinavir. Взаимодействието на Ritocom с тенофовир води до повишаване на ефекта на концентрацията на тенофовир. Взаимодействието на Ritocom с блокер на калциевите канали води до повишаване на ефекта от концентрацията на тези лекарства.

Ritocom Взаимодействието с дексаметазон понижава концентрацията на лопинавир. Комбинирането на Ritocom таблетки с лекарства за понижаване на липидите или имуносупресанти води до повишаване на концентрацията на тези лекарства. Едновременната употреба на абакавир води до намаляване на ефекта на концентрацията на абакавир. Взаимодействието на Ritocom с анти-подагра или анти-микобактерии води до увеличаване на ефекта на концентрацията на тези лекарства.

БРЕМЕННОСТ & ЛАКТАЦИЯ

Категория на бременност: C Ritocom не трябва да се прилага както по време на бременност, така и в периода на кърмене.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Лекарствата, които са силно уязвими по отношение на CYP3A за клирънс и за които повишената плазмена концентрация е свързана с тежки животозастрашаващи състояния по време на едновременната употреба на Ritocom е противопоказано. Ritocom е противопоказан при използване на силни индуктори на CYP3A, което води до намаляване на плазмената концентрация на лопинавир.

СЪХРАНЕНИЕ

Лекарството Ritocom трябва да се съхранява при 20 ° C до 25 ° C. Защитете лекарството от топлина, влага и светлина.

Пропусната доза

В случай на пропусната доза, пациентът трябва да следва указанията на медицинския съветник. Пропуснатата доза Ritocom трябва да се избягва. Трябва да се поддържа редовна схема на дозиране.

 • Trade name Ritocom
 • Manufacturer Hetero Drugs Limited
 • Packaging 30 таблетки
 • Country of origin India
 • Substance Lopinavir & ritonavir
Няма коментари
Добави отзив
*
Email
Введете коментар*
35 + ? = 40
*
Препоръчани продукти
наш отстъпки испециални цени

Вижте офертите за акции. Хубаво е да се спаси!

Покажи всички

+91(994)047-29-02 +359(87)885-64-35