Tenvir-EM (Tenofovir Disoproxil Fumarate & Emtricitabine)

Рейтинг: (5.0)
Tenvir EM е комбинация от две антиретровирусни лекарства, т.е. тенофовир дизопроксил фумарат и емтрицитабин. Tenvir EM принадлежи към комбинация от два нуклеозидни инхибитора на обратната транскриптаза. Read more
 • В наличност:
  В наличност
 • Cipla Ltd.
 • Trade name Tenvir-EM
 • Manufacturer Cipla Limited
 • Packaging 30 таблетки
35,00
+
Доставка

Български пощи

Видове плащания

Банков превод

Директен банков превод Western Union, Moneygram

TENVIR EM

ОПИСАНИЕ

Tenvir EM е комбинация от две антиретровирусни лекарства, т.е. тенофовир дизопроксил фумарат и емтрицитабин. Tenvir EM принадлежи към комбинация от два нуклеозидни инхибитора на обратната транскриптаза.
Tenvir EM спира ензима на обратната транскриптаза, който е необходим за вирусна пролиферация. Tenvir EM не е лечимо лекарство, но може да намали пробива на болестта и да потисне влошаването на HIV-1 инфекцията в СПИН. Tenvir EM е лекарство, отпускано по рецепта, което се използва от пациента, който има валидна рецепта с ръководството на лекар.

УКАЗАНИЕ НА TENVIR EM

Tenvir EM трябва да бъде предимно показан за лечение на състояние на HIV 1 инфекция. Tenvir EM трябва да се прилага за възрастни и педиатрични пациенти с тегло поне 17 kg. Tenvir EM е показан също за състоянието като профилактика на HIV-1 преди експозиция, като това може да се използва в съчетание с по-безопасни сексуални практики за PREP, за да се намали експозицията на полово придобити HIV-1 инфекции при възрастни и педиатри с тегло най-малко 35 kg. Преди започване на лечението с Tenvir EM за състояние PrEP, пациентът трябва да бъде изследван за отрицателен HIV-1.

МЕХАНИЗЪМ

Тенофовир ДФ е ацикличен нуклеозиден фосфонатен диестерен аналог на аденозин монофосфат, който е наличен като пролекарство. Емтрицитабин е синтетичен нуклеозиден аналог на цитидин Тенофовир ДФ изпитва диестерна хидролиза за формиране като тенофовир и по-нататъшно фосфорилиране подтиква тенофовир дифосфат. Този дифосфатен тип тенофовир отрича движението на HIV-1 RT, като се бори с дезоксиаденозин 5 'трифосфат (обикновен субстрат). Това може да се включи във вирусната ДНК, което води до изхвърляне на веригата. Emtricitabine се подлага на фосфорилиране с помощта на клетъчни ензими за образуване на активна част, наречена трифосфат на Emtricitabine 5, който е отговорен за забраната на HIV-1 RT. Това инхибиране се осъществява чрез борба с активната част към естествения субстрат, подобен на дезоксицитидин 5 'трифосфат, който се намесва в ДНК и предизвиква елиминиране на веригата.

ADME ПРОЦЕС

УСВОЯВАНЕ
След абсорбция на Tenvir EM достига максимална плазмена концентрация; Емтрицитабин: 1 до 2 часа; тенофовир DF: 1,0 плюс или минус 0,4 часа. Пероралната бионаличност на тенофовир се проявява с 25%, като се прилага с храна, бионаличността достига 40%.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Тенофовир има нисък свързващ капацитет, <0.7% към човешки плазмени протеини и <7.2% към серумни протеини. Emtricitabine има нисък капацитет на свързване с протеини с по-малко от 4%.

МЕТАБОЛИЗЪМ
Метаболизмът на тенофовир ДФ, който не е индуциран от цитохром изоензими Метаболизмът на емтрицитабин се индуцира чрез биотрансформация.

ОТСТРАНЯВАНЕ
Елиминирането на Tenvir EM се осъществява чрез гломерулна филтрация и активна тубулна секреция. Полуживотът на Tenvir EM е Tenofovir DF: 17 часа с обхват от 12.0 до 25.7 часа. Емтрицитабин: 10 часа с обхват от 7.4 до 18.0 часа

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРАНЕ НА TENVIR EM

1. Преди започване на лечението с Tenvir EM, пациентът трябва да бъде внимателно изследван за наличие на HBV инфекция или не. Тестът за чернодробна функция и тестът за бъбречната функция трябва да се следят. 2. Пациенти, получаващи Tenvir EM за PrEP, скрининг на HIV-1 инфекция за период от три месеца.

ПРЕПОРЪКА ЗА ДОЗИРОВКА
Препоръчителната доза Tenvir EM за възрастни и деца с тегло най-малко 35 kg е една таблетка, която трябва да се прилага веднъж дневно, като се приема с храна или без храна.

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ
Една таблетка Tenvir EM трябва да се приема веднъж дневно за възрастни и деца с тегло най-малко 35 kg.

РЕГУЛИРАНЕ НА ДОЗИРОВКА ЗА ПАЦИЕНТИ, УВРЕЖДАЩИ ДЪГАТА
CrCl> 50ml / min, една таблетка трябва да се приема на всеки 24 часа CrCl 30 до 49ml / min, една Tenvir EM таблетка трябва да се приема на всеки 48 часа CrCl <30ml / min, Tenvir EM таблетка не трябва да се препоръчва

Странични ефекти на TENVIR EM

Лактатна ацидоза и чернодробна стеатоза Тежко обостряне на HBV Бъбречно увреждане Синдром на имунната реконституция Костни дефекти

ОБЩИ ЕФЕКТИ
Главоболие Безсъние Назофарингит Повръщане Умора Депресия Гадене Диария Инфекция на дихателните пътища Синузит Обрив

ЛАБОРНИ АНВОРМАЛНОСТИ
Повишена алкална фосфатаза Повишена АСТ и АЛТ Анемия Повишена кръвна захар Хематурия Глюкозурия Повишен холестерол Повишаване на серумната липаза Повишена неутропения на креатин киназата

ПОСТ МАРКЕТИНГОВИ ЕФЕКТИ
Нарушения на бъбреците и пикочните пътища Хепато-билиарни нарушения Мускулно-скелетни нарушения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ЛАКТИЧНА АКСИДОЗА И ХЕПАТИЧНА СТЕАТОЗА
Това фатално състояние се дължи на повишени чернодробни ензими. За да се предотврати това състояние чрез мониторинг на чернодробните функции и нивата на чернодробните ензими. В тежко състояние, Tenvir EM трябва да се спре.

ДЪРЖАВНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Някои комбинирани терапии водят до сериозни нежелани ефекти. Tenvir EM не трябва да се комбинира с Trustiva, Atripla или Viraday.

ИНФЕКЦИЯ ХИВ-1 и НВV
Поради излагане на повишаване на резистентността към HIV-1, Tenvir EM трябва да се използва при пациенти, които са коинфектирани с HIV-1 HBV чрез комбиниране с други антиретровирусни лекарства. Преди започване на лечението пациентът трябва да бъде изследван чрез изследване на HIV-1 антитялото

АГРАВИРАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА НА HBV
Този тежък фатален случай се появява след приключване на лечението срещу хепатит В. За да се предотврати този ефект чрез проследяване на чернодробните функции на пациента преди започване на терапията. В окончателно състояние, пациентът трябва да продължи с анти-HBV терапия.

КОСТНИ ДЕФЕКТИ
Основният риск за Tenvir EM е загубата на костна минерална плътност. За преодоляване на проблема чрез осигуряване на витамин D добавки.

НОВО ИЗПЪЛНЕНО ИЛИ АГРАВИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ, УВРЕЖДАЩИ ДЪГАТА
За да се предотврати това влошаващо се състояние, бъбречната функция на пациентите трябва да се изследва ясно чрез измерване на креатининовия клирънс, протеина в урината, нивата на глюкоза в урината. Избягвайте едновременната употреба на Tenvir EM с лекарства, повлияващи бъбречните функции.

СИНДРОМ ЗА ИМУНАЛНА РЕКОНСТИТУЦИЯ
Това най-често се наблюдава при антиретровирусни агенти, приемащи пациенти. При това състояние Tenvir EM трябва да се преустанови и да се осигурят поддържащи мерки.

ЗАГУБА НА ВИРУЛОГИЧЕН ОТГОВОР
По време на комбинацията от тройни дозови режими, резистентността се предизвиква и води до загуба на активност. Пациентите трябва да се проследяват внимателно, докато се използва режим на тройна доза, ако се образува резистентност или не.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Tenvir EM co, приложен с HIV-1 протеазни инхибитори, води до намаляване на AUC & Cmin стойността на тези протеазни инхибитори. Избягвайте едновременното приложение на Tenvir EM с протеазни инхибитори. Tenvir EM комбинира с вирусни агенти на хепатит С, причинява повишаване на риска от тенофовир чрез увеличаване на неговата концентрация. Tenvir EM се комбинира с лекарства, влияещи върху бъбречната функция, което води до повишаване на концентрацията на компонента на Tenvir EM и повишаване на риска, свързан с Tenvir EM. Tenvir EM в комбинация с диданозин предизвиква повишаващ ефект на концентрацията на диданозин и води до повишаване на нежеланите ефекти, свързани с диданозин.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Tenvir EM за PrEP е противопоказан при пациенти с неидентифициран или положителен HIV-1 satus. Реакциите на свръхчувствителност се образуват, ако пациентите са противопоказани за компонент на Tenvir EM.

БРЕМЕННОСТ & ЛАКТАЦИЯ

Категорията бременност на Tenvir EM е B Tenvir EM трябва да се използва по време на бременност само след като се знае, че нежеланите лекарствени реакции са свързани с това лекарство. Консултирайте се с пациентите за рисковите ползи, свързани с Tenvir EM, преди да започнете лечението

СЪХРАНЕНИЕ

Контейнерът Tenvir EM трябва да се съхранява при температура 25 ° C между 15 ° C и 30 ° C Да се ​​пази от топлина, влага и светлина

Пропусната доза

Tenvir EM съдържа две лекарства, които се използват еднократно дневно. Ако пациентите не успеят да приемат дозата, трябва да се консултирате с лекар и да следвате инструкциите. Пациентът поддържа обичайната схема на дозиране за избягване на проблема с прекомерната доза.

 • Trade name Tenvir-EM
 • Manufacturer Cipla Limited
 • Packaging 30 таблетки
 • Country of origin India
 • Substance Tenofovir Disoproxil Fumarate & Emtricitabine
Няма коментари
Добави отзив
*
Email
Введете коментар*
32 + ? = 41
*
Препоръчани продукти
наш отстъпки испециални цени

Вижте офертите за акции. Хубаво е да се спаси!

Покажи всички

+91(994)047-29-02 +359(87)885-64-35